05-530 Góra Kalwaria, ul. Por. Jana Białka 4
Telefon 22 727-35-33

Rejestracja - ważne informacje dla Pacjentów

SP ZOZ
Góra Kalwaria


tel: 22 727 35 33
tel: 22 727 49 64

GODZINY PRACY:

poniedziałek-piątek
w godz. 7.00-19.00                                             


   
SPZOZ Filia w Baniosze

tel: 22 727-55-13


GODZINY PRACY:

poniedziałek
7.30-18.00

wtorek

7.30-18.00

środa
7.30-15.00

czwartek
7.30-18.00

piątek
7.30-15.00
SPZOZ Filia w Sobikowie

tel: 22 726-83-33

GODZINY PRACY:

poniedziałek 7.30-17.00

wtorek 7.00-14.30

środa 10.00-17.30

czwartek 7.00-14.30

piątek 7.00-14.30


INFORMATOR

 UBEZPIECZENIE 

W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ, dokumentem je potwierdzającym jest, który może przedstawic pacjent jest:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy 

dla osoby prowadzącej działalnośc gospodarczą:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowana przez KRUS (dowód wpłaty w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta/rencisty
 • zaświadczenie z  ZUS lub KRUS
 • aktualny odcinek emerytury lub renty (obecnie ZUS wydaje 1 w roku)

dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

dla członka rodziny ubezpieczonego:

 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (np. druki ZUS RMUA + ZUS ZCNA)
 • legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy
 • aktualne zaświadczenia wydane przez pracodawcę
 • legitymacja emeryta/rencisty oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny

dla uczniów i studentów:

  • dokumenty jak dla innych członków rodziny oraz aktualna legitymacja uczniowska lub studencka (dla osób po 18 roku życia)DOKUMENTACJA MEDYCZNA:

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

- pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;

- osobie upoważnionej przez pacjenta;

- upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.  

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę, która wynosi:

- 0,30 zł za stronę kserokopii dokumentacjiZASADY ZAPISÓW NA WIZYTĘ DO LEKARZA POZ W SPZOZ W GÓRZE KALWARII:


- osobiście (jedna osoba otrzymać może "numerek" maksymalnie dla dwóch osób dorosłych zamieszkujacych pod wspólnym adresem lub spokrewnionych) lub telefonicznie od godziny 7:00 w danym dniu,

- osobiscie, telefonicznie lub internetowo z wyprzedzeniem na planowaną wizytę 

Informujemy  również, że Pacjenci, którym stan zdrowia nie pozwala na zgłoszenie się do Przychodni mogą skorzystać z wizyty domowej. Koniecznośc taką należy zgłosić do pod numerem telefonu: 508 241 638 w godzinach 8.00-12.00.Lek-Med.pl 2011 © | start | o nas | zakres usług | certyfikaty | galeria zdjęć | kontakt | polityka prywatności