Nowi lekarze w SPZOZ

Szanowni pacjenci
Informujemy, że w ostatnim czasie zatrudniliśmy dwóch lekarzy w płenym wymiarze czasu pracy:
– lek. med. Michał Bączkowski specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny ratunkowej,
– lek. med. Mateusz Miszkiel specjalista chorób wewnętrznych