Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie

Start / Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie

Zapraszamy na bezpłatne szczepienie przeciwko grypie osoby należące do następujących kategorii:

 • osoby w wieku 75+
 • farmaceuci
 • diagności laboratoryjni
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby zatrudnione na uczelni
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej i Domów Pomocy Społecznej
 • pracownicy przedszkoli lub innych placówek działających w systemie oświaty
  w ramach opieki nad dziećmi do lat 3
 • funkcjonariuszy lub żołnierzy
 • Więcej informacji i zapisy w rejestracji.