Modernizacja Filii SPZOZ w Baniosze

Informujemy, że w najbliższych miesiącach planujemy gruntowną modernizację Filii SPZOZ w Baniosze.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji.
Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest na III kwartał 2024 r.
Poniżej przedstawiamy wizualizacje