Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Start / Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Nocna Pomoc Lekarska dla powiatu piaseczyńskiego w zakresie stacjonarnym i wyjazdowym świadczona jest przez:

Szpital Św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39,
tel. 22 735 41 08 (konieczny kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia wywiadu lekarskiego)

Szpital im. prof M. Weissa w Konstancinie Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12
Budynek dawnego Ambulatorium Chirurgii Urazowej

Pomoc świadczona jest w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia chory może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania. Dyżurujący lekarz udziela porad na miejscu, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta lub telefonicznie.

Z pomocy lekarza lub pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.