Pielęgniarki - Położne środowiskowo - rodzinne - SP ZOZ Góra Kalwaria
certyfikat

Pielęgniarki - Położne środowiskowo - rodzinne

Położne środowiskowo - rodzinne

Justyna Cieślak
Magdalena Jasik

Położne pracujące w SPZOZ realizują kompleksową opiekę ginekologiczno-położniczo-neonatologiczną, która obejmuje m.in:

- opiekę nad kobietą w ciąży, połogu;
- opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia;
- opiekę na kobietą w chorobach ginekologicznych;
- opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.


Szczegółowy zakres obowiązków lekarza, pielęgniarki i położnej POZ określa:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28).

Lek-Med.pl 2011 © | start | o nas | zakres usług | certyfikaty | galeria zdjęć | kontakt