Pielęgniarki - Poradnia dzieci zdrowych - Filia SPZOZ w Sobikowie - SP ZOZ Góra Kalwaria
certyfikat

Pielęgniarki - Poradnia dzieci zdrowych - Filia SPZOZ w Sobikowie

Pielęgniarki - poradnia D

piel. Katarzyna Kozłowska
piel. Elżbieta Piotrowska
piel. Małgorzata Sadaj

Poradnia czynna :

Poniedziałek 12.30 - 17.00
Wtorek 8.00 - 14.00
Środa 13.00 - 14.00
Czwartek 8.00 - 13.00
Piątek 8.00 - 13.00
 
Zapisy pod numerem telefonu 22 727 35 33, 22 726 83 33 wew. 5

Wykonujemy badania profilaktyczne (bilanse) dzieci oraz szczepienia z kalendarza szczepień jak również
szczepienia dodatkowe.

Szczegółowy zakres obowiązków lekarza, pielęgniarki i położnej POZ określa:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28).
 

Lek-Med.pl 2011 © | start | o nas | zakres usług | certyfikaty | galeria zdjęć | kontakt