Pielęgniarki - SPZOZ Góra Kalwaria Filia Baniocha - SP ZOZ Góra Kalwaria
certyfikat

Pielęgniarki - SPZOZ Góra Kalwaria Filia Baniocha

piel. Anna Świetlik
piel. Ewa Czechowska
piel. mgr. Anna Lichocka


Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy placówki.

Szczegółowy zakres obowiązków lekarza, pielęgniarki i położnej POZ określa:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1567 z dnia 2016.09.28).


Lek-Med.pl 2011 © | start | o nas | zakres usług | certyfikaty | galeria zdjęć | kontakt