Pielęgniarki

Start / Pielęgniarki

Pielęgniarki naszej przychodni

 • piel. Ewa Piekarek
 • piel. Iwona Nadolska
 • piel. Ewa Anzorge

Zakres działań pielęgniarek POZ:

 • promocja zdrowia i profilaktyki chorób,
 • świadczenia lecznicze,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • świadczenia diagnostyczne.

Gabinet czynny:
poniedziałek–piątek
w godzinach 7:30–19:00

tel. 22 727 35 33

Zabiegi w soboty, niedziele i święta wykonywane są w placówkach świadczących usługi nocnej pomocy lekarskiej.

Badanie EKG wykonywane jest w godzinach 8.00–18.00.

Pielęgniarki – poradnia D

 • piel. Katarzyna Kozłowska
 • piel. Elżbieta Piotrowska
 • piel. Małgorzata Sadaj

Poradnia czynna:

Gabinet czynny:
Poniedziałek 12:30 – 17:00

Zapisy pod numerem telefonu 22 727 35 33, 22 726 83 33 wew. 5.

Wykonujemy badania profilaktyczne (bilanse) dzieci oraz szczepienia z kalendarza szczepień jak również szczepienia dodatkowe.

 • piel. Anna Lewandowska
 • piel. Hanna Toboła
 • piel. Ewa Kozicka
 • piel. Małgorzata Sadaj

Zabiegi w terenie wykonywane są w godzinach 8.00–14.00. Porady telefoniczne udzielane są codziennie w godzinach pracy przychodni.

 • Justyna Jarosławska
 • Magdalena Jasik

Położne pracujące w SPZOZ realizują kompleksową opiekę ginekologiczno-położniczo-neonatologiczną, która obejmuje m.in.:

 • opiekę nad kobietą w ciąży, połogu;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia;
 • opiekę na kobietą w chorobach ginekologicznych;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

 • piel. mgr Anna Lichocka – Szkoła Gastronomiczna
 • piel. Grażyna Orlik – Szkoła Podstawowa nr 1 i Liceum w Górze Kalwarii, Szkoła w Brześcach
 • piel. Barbara Zdrojek – Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Baniosze, Szkoła Podstawowa w Coniewie im. Władysława Reymonta; Szkoła Podstawowa w Kątach
 • piel. Anna Wojtyszczak – Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, Szkoła Podstawowa w Czersku
 • piel. Elżbieta Szymańska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Górze Kalwarii; Szkoła Podstawowa w Dobieszu
 • piel. Ewa Czechowska – Szkoła Podstawowa w Czachówku, Szkoła Podstawowa w Czaplinku, Szkoła Podstawowa w Cendrowicach

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Porady w ramach Programów Edukacyjnych w Przychodni Lekarskiej w Górze Kalwarii udzielane są przez pielęgniarki w gab. zabiegowym w godzinach pracy gabinetu, natomiast w Filiach SPZOZ w Sobikowie i w Baniosze codziennie w godz. 10:00-12:00.

Tematyka spotkań:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • cukrzyca,
 • nadwaga i otyłość,

ZAPRASZAMY BEZ ZAPISÓW!

 • piel. Anna Świetlik
 • piel. Ewa Czechowska
 • piel. mgr. Anna Lichocka

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy placówki.

 • piel. Ewa Czechowska
 • piel. mgr. Anna Lichocka

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach pracy placówki.