Pracownia spirometrii

Start / Pracownia spirometrii

Pracownia siprometrii

W pracowni spirometrii wykonuje się badania medyczne oceniające objętość oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Badania wykonuje lek. med. Anna Cebulska.

Więcej informacji i zapisy w rejestracji.