Programy profilaktyczne

Start / Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

W SPZOZ w Górze Kalwarii prowadzone są programy profilaktyczne:

  • Profilaktyka chorób układu krążenia
  • Profilaktyka gruźlicy
  • Profilaktyka raka szyjki macicy
  • Kryteria udziału w programach oraz więcej informacji w rejestracji lub u lekarza i pielęgniarki POZ.