Spirometria

Start / Spirometria

Informujęmy, że została zawarta Umowa z Grapa Medica Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 4,
05-510 Konstancin Jeziorna na wykonywanie badań Spirometrii.

Podstawą do wykonania badania będzie:
• zgłoszenie się Pacjenta do Centrum Medycznego Grapa Medica Sp. z o.o.
z oryginałem skierowania opatrzonym pieczątką: koszt ponosi SPZOZ Góra Kalwaria

• umieszczenie na skierowaniu miejsca realizacji badania tj.:

Centrum Medyczne Grapa Medica Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 4,
05-520 Konstancin-Jeziorna

Pacjent zgłasza się do rejestracji po pieczątkę „koszt ponosi SPZOZ Góra Kalwaria”
oraz instrukcję jak należy się przygotować do badania.
Pacjent powinien zakupić lek do spirometrii we własnym zakresie.

Terminy badań będą umawiane przez Pacjentów osobiście, telefonicznie lub mailowo, dane kontaktowe dostępne na stronie www.grapamedica.pl
Kontakt telefoniczny:
– 22 717 40 01
– 22 717 40 02
– 22 717 40 03
– 22 690 06 50
mail: rejestracja@grapamedica.pl
Termin oczekiwania na badanie do 14 dni od zgłoszenia, o ile nie wystąpią sytuacje losowe, np. choroba pracownika medycznego.

Na badania można kierować dzieci od 7-go roku życia.