Odbiór wyników badań w laboratorium

Szanowni Pacjenci

Od dnia 12.02.2024 r. wprowadzamy uproszczony sposób publikacji wyników badań dla pacjenta
Odbiór wyników:

  1. Wejdź na stronę: kl718.elaborat.marcel.pl
  2. lub

  3. Na stronę Przychodni spzoz.gorakalwaria.pl zakładka Dla pacjenta > Wyniki badań następnie w okno – Uproszczone logowanie.
    Wprowadź numer zlecenia otrzymany w laboratorium oraz swoją datę urodzenia i Zaloguj się.
  4. Uproszczony system odbioru wyników z laboratorium ma na celu zminimalizowanie wydruków papierowych.

  5. Jeżeli chcesz wydrukować wyniki POBIERZ dokument elektronicznie.