Medycyna szkolna

Start / Medycyna szkolna

Pielęgniarki szkolne

 • piel. mgr Anna Lichocka – Szkoła Gastronomiczna;
 • piel. Grażyna Orlik – Gimnazjum i Liceum w Górze Kalwarii, Szkoła w Brześcach;
 • piel. Barbara Zdrojek – Zespół Szkół w Baniosze, Szkoła Podstawowa w Coniewie; Szkoła Podstawowa w Dobieszu
 • piel. Ilona Witkowska – Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, Szkoła Podstawowa w Kątach, Szkoła Podstawowa w Czersku;
 • piel. Elżbieta Szymańska- Szkoła Podstawowa nr 2 w Górze Kalwarii;
 • piel. Ewa Czechowska – Szkoła Podstawowa w Czachówku, Szkoła Podstawowa w Czaplinku, Gimnazjum w Cendrowicach
 • Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

  • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
  • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.