Wizyty domowe

Start / Wizyty domowe

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że potrzebę wizyty domowej należy zgłaszać pod numerem telefonu: 508 241 638 w godzinach 08.00-12:00 (dotyczy Przychodni Lekarskiej w Górze Kalwarii).

spzoz.gorakalwaria.pl

Zasady zgłaszania wizyt domowych dla pacjentów Filii SPZOZ w Sobikowie i Filii SPZOZ w Baniosze pozostają bez zmian.

Dodatkowo informujemy, że codziennie w godzinach 12:00-13:00 udzielane są przez pielęgniarki środowiskowe porady telefoniczne pod wskazanymi numerami telefonów: