Laboratorium

Start / Laboratorium

Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne wykonuje badania z zakresu: hematologii, biochemii, immunologii, alergologii, serologii, mikrobiologii oraz diagnostyki chorób nowotworowych.

Godziny przyjęć:

Pobieranie materiału do badania w laboratorium w godzinach: 7:00–9:30.

Na badania obowiązują zapisy, prosimy o kontakt telefoniczny z laboratorium.

Wyniki wydawane są po godz. 15:00 w dniu pobrania lub w następnych dniach w godzinach 10:00 – 19:00 w rejestracji przychodnii.

Pracownicy laboratorium:
mgr Danuta Niedziela
Agata Dyjas
Elżbieta Gwara
Anna Chyb

Laboratorium uczestniczy w:

 • Ogólnopolskim Sprawdzianie Powszechnym prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koagulologii
 • Międzynarodowym programie kontroli jakości Prevecal prowadzonej przez BioSystem S.A. Barcelona (Espana) w zakresie chemii klinicznej.

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza poz, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Badania biochemiczne:

 1. sód;
 2. potas;
 3. wapń całkowity;
 4. żelazo;
 5. stężenie transferyny;
 6. mocznik;
 7. kreatynina;
 8. glukoza;
 9. test obciążenia glukozą;
 10. białko całkowite;
 11. proteinogram;
 12. albuminy;
 13. kwas moczowy;
 14. cholesterol całkowity;
 15. cholesterol-HDL;
 16. cholesterol-LDL;
 17. triglicerydy (TG);
 18. bilirubina całkowita;
 19. bilirubina bezpośrednia;
 20. fosfataza alkaliczna (ALP);
 21. aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 22. aminotransferaza alaninowa (ALT);
 23. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
 24. amylaza;
 25. kinaza kreatynowa (CK);
 26. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 27. czynnik reumatoidalny (RF);
 28. miano antystreptolizyn O (ASO);
 29. hormon tyreotropowy (TSH);
 30. antygen HBs-AgHBs;
 31. VDRL
 32. białko C-reaktywne (CRP)
 33. FT4
 34. FT3
 35. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Badania hematologiczne krwi:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
 2. płytki krwi;
 3. retikulocyty;
 4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

Badania moczu:

 1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
 2. ilościowe oznaczanie białka;
 3. ilościowe oznaczanie glukozy;
 4. ilościowe oznaczanie wapnia;
 5. ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 1. badanie ogólne;
 2. pasożyty;
 3. krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 1. wskaźnik protrombinowy (INR);
 2. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 3. fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 1. posiew moczu z antybiogramem;
 2. posiew wymazu z gardła;
 3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella;

Zobacz cennik badań