Instrukcja obsługi e-rejestracji

Start / Instrukcja e-rejestracji

Przychodnia SPZOZ Góra Kalwaria

Do logowania przez e-rejestrację niezbędne jest indywidualne hasło.

Hasło należy odebrać w rejestracji SPZOZ osobiście lub przesłać zapotrzebowanie wraz z numerem PESEL na adres: rejestracja@spzoz.gorakalwaria.pl Hasło zostanie wysłane na podany adres w ciągu 3 dni.

Prosimy również o zapisywanie się do lekarzy zatrudnionych w placówce, w której złożyliście Państwo deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Instrukcja obsługi e-rejestracji

  1. Pacjent wchodzi na stronę www podaną na wydruku otrzymanym w rejestracji Przychodni razem z hasłem do e-rejestracji lub korzysta z łącza na stronie internetowej SPZOZ.
  2. Następnie wpisuje swój login (PESEL) oraz hasło uzyskane w placówce. Po zalogowaniu do e-rejestracji Pacjent ma możliwość:

  3. umówienia wizyty,
  4. sprawdzenia jakie wizyty zostały zarejestrowane lub wykonane wcześniej,
  5. zmienić hasło do konta e-rejestracji,
  6. W celu umówienia się na wizytę lekarską Pacjent klika przycisk „UMÓW WIZYTĘ”. W tym miejscu Pacjent ma mozliwość wpisania własnego kryterium daty oraz godziny preferowanego terminu wizyty. Po kliknięcu „WYSZUKAJ LEKARZY” system wyszuka lekarzy, którzy są dostępni w określonym przedziale czasowym.
  7. Pacjent wybiera lekarza, do którego chce umówić wizytę. Po kliknięciu na nazwisko wybranego lekarza wyświetli się jego harmonogram. Pacjent zaznacza godzinę, na którą chce umówić wizytę i klika przycisk „DALEJ”.
  8. Wyświetla się podsumowanie rezerwacji wizyty. Pacjent potwierdza rezerwację poprzez przycisk „REZERWUJ WIZYTĘ”.
  9. Po pomyślnym zarejestrowaniu wizyty na stronie e-rejestracji Pacjent otrzyma komunikat „WIZYTA ZOSTAŁA UMÓWIONA”.
  10. Wszystkie wizyty umówione poprzez e-rejestrację to TELEPORADY.

Zmiana terminu umówionej wizyty

Poprzez stronę do e-rejestracji Pacjent ma możliwość (oczywiście w miarę dostępności wolnych miejsc) zmienić termin umówionej wizyty. W tym celu należy po zalogowaniu się kliknąć przycisk „MOJE WIZYTY”, wybrać wizytę, którą chcemy zmienić i kliknąć przycisk „ZMIEŃ TERMIN WIZYTY”.

Anulowanie wizyty

Poprzez stronę do e-rejestracji Pacjent ma możliwość anulowania umówionej wcześniej wizyty do lekarza. W tym celu należy po zalogowaniu się kliknąć przycisk „MOJE WIZYTY”, wybrać wizytę, którą chcemy anulować i kliknąć przycisk „ANULUJ WIZYTĘ”.

Zmiana hasła do konta e-rejestracji

Poprzez stronę do e-rejestracji Pacjent ma możliwość zmiany hasła do konta. W tym celu należy po zalogowaniu się kliknąć przycisk „ZMIEŃ HASŁO”. W nowo otwartym oknie Pacjent wprowadza stare hasło oraz poproszony jest o dwukrotne wpisanie nowego hasła. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem „ZMIEŃ HASŁO”.

UWAGA! Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, małe i duże litery oraz cyfry.