Profilaktyka 40 Plus

Profilaktyka 40 PLUS
Laboratorium Analityczne SPZOZ w Górze Kalwarii realizuje program PROFILAKTYKA 40 PLUS.
Pacjenci przyjmowani są w każdą środę w godzinach 8:00 – 9:30 po wcześniejszym zapisie
(telefonicznie lub osobiście w laboratorium)