Zakres świadczonych usług

Start / Specjalizacje

Przychodnia dla Państwa

W ramach naszej przychodni staramy się zagwarantować podstawową opiekę zdrowotną, począwszy od konsultacji lekarza rodzinnego po opiekę stomatologiczną i badania EKG i USG.

spzoz.gorakalwaria.pl

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym:

  1. kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  2. kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  3. kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
  4. wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
  5. wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6. r.ż., w tym:
  • wizyty patronażowe w 3.-4. m-cu życia w 9. m-cu dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. m-cu miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z Funduszem obejmuje powyższe świadczenie.

Zakres działań poradni K:

 • opieka ginekologiczno-położnicza w pełnym zakresie nad kobietą zdrową i chorą,
 • opieka nad pacjentką w ciąży,
 • diagnostyka i leczenie chorób ginekologicznych,
 • leczenie schorzeń przekwitania i okresu menopauzalnego,
 • diagnostyka zmian łagodnych piersi,
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych,
 • USG ginekologiczne,
 • USG ciąży,
 • dobór antykoncepcji.

Pacjentki przyjmowane są według zapisów osobiście lub telefonicznie (22) 727 35 33; (22) 727 49 64.

Lekarze Poradni K

lek. ginekolog Grzegorz Szczerbiński

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

8.30-13.00

Wtorek

8.30-13.00

Środa

14.00-18.00

Czwartek

8.30-13.00

lek. ginekolog Agnieszka Kohut

Godziny przyjęć:

Wtorek

13.00-19.00

Lekarze Poradni K

lek. dentysta Urszula Bielecka

Godziny przyjęć:

Wtorek

13.30-18.00

Środa

8.00-13.00

Czwartek

11.00-13.30

Piątek

13.30-18.00

lek. dentysta Jolanta Rakowiecka

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

8.00-13.00

Wtorek

8.00-13.00

Środa

14.00-18.00

lek. dentysta Renata Kalinowska

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

13.30-18.00

Piątekk

8.00-13.00

Piątekusługi ponadstandardowe

13.00-13.30

Pomoc stomatologiczna Elżbieta Wrona

Godziny przyjęć:

Pobieranie materiału do badania w laboratorium w godzinach: 7:00–9:30.

Na badania obowiązują zapisy, prosimy o kontakt telefoniczny z laboratorium.

Wyniki wydawane są po godz. 15:00 w dniu pobrania lub w następnych dniach w godzinach 7:00 – 19:00

Pracownicy laboratorium:
mgr Danuta Niedziela
Agata Dyjas
Elżbieta Gwara
Anna Chyb

Laboratorium uczestniczy w:

 • Ogólnopolskim Sprawdzianie Powszechnym prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) w zakresie chemii klinicznej, hematologii i koagulologii
 • Międzynarodowym programie kontroli jakości Prevecal prowadzonej przez BioSystem S.A. Barcelona (Espana) w zakresie chemii klinicznej.

Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i finansowanych przez lekarza poz, niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Badania biochemiczne:

 1. sód;
 2. potas;
 3. wapń całkowity;
 4. żelazo;
 5. stężenie transferyny;
 6. mocznik;
 7. kreatynina;
 8. glukoza;
 9. test obciążenia glukozą;
 10. białko całkowite;
 11. proteinogram;
 12. albuminy;
 13. kwas moczowy;
 14. cholesterol całkowity;
 15. cholesterol-HDL;
 16. cholesterol-LDL;
 17. triglicerydy (TG);
 18. bilirubina całkowita;
 19. bilirubina bezpośrednia;
 20. fosfataza alkaliczna (ALP);
 21. aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 22. aminotransferaza alaninowa (ALT);
 23. gammaglutamylotranspeptydaza (GGT);
 24. amylaza;
 25. kinaza kreatynowa (CK);
 26. fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 27. czynnik reumatoidalny (RF);
 28. miano antystreptolizyn O (ASO);
 29. hormon tyreotropowy (TSH);
 30. antygen HBs-AgHBs;
 31. VDRL

Badania hematologiczne krwi:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
 2. płytki krwi;
 3. retikulocyty;
 4. odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 5. poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

Badania moczu:

 1. ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu;
 2. ilościowe oznaczanie białka;
 3. ilościowe oznaczanie glukozy;
 4. ilościowe oznaczanie wapnia;
 5. ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 1. badanie ogólne;
 2. pasożyty;
 3. krew utajona – metodą immunochemiczną.
 4. Badania układu krzepnięcia:
 5. wskaźnik protrombinowy (INR);
 6. czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 7. fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 1. posiew moczu z antybiogramem;
 2. posiew wymazu z gardła;
 3. ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella;
 4. białko C-reaktywne (CR

Zobacz cennik badań

Badania wykonuje lek. med. Anna Cebulska.

Więcej informacji i zapisy w rejestracji.

Badania USG przeprowadzają:

 • lek. med. Wojciech Okła
 • lek. med. Agnieszka Piłat

Zapisy w rejestracji

Bezpłatne badania

Skierowanie od lekarza POZ:

 • USG jamy brzusznej
 • USG układu moczowego
 • USG tarczycy
 • USG węzłów chłonnych
 • USG ślinianek

Płatne badania:

 • USG prostaty – 88 zł
 • USG piersi – 98 zł

Gabinet rehabilitacji w zakresie fizykoterapii w ramach NFZ znajduje się w Filii SPZOZ w Sobikowie i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.